انگلیسی
دوشنبه ٢٦ مهر ١٤٠٠
ورود به سایت شخصی

نام و نام خانوادگی: یاسر جعفری

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی : yasserjafari2006@gmail.com

 

 

مقالات کنفرانس

1. پیدا کردن ابرصفحه های سازای یک چند وجهی، کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، دانشگاه مازندران، بابلسر، 1388.

2. رتبه بندی بر مبنای تحلیل پوششی داده ها در  پارکهای علم و فناوری که بر مبنای نوآوری نظام یافته (TRIZ) استوارند، کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران، دانشگاه مازندران، بابلسر، 1388.

3. Application of ranking functions to develop the network simplex algorithm on minimum cost problem with fuzzy parameters, International Conference of Iranian Operations Research Society, Mazandaran University, Babolsar, 2009.

4. Selecting symmetric weights as secondary goal in DEA cross-efficiency evaluation, 40th Annual Iranian Mathematics Conference (AIMC), Sharif University, Tehran,2009.

5. Finding defining hyperplanes and efficient surfaces of the PPS in the DEA, 3rd International Conference of Iranian Operations Research Society, Amirkabir University, 2010.

6. Evaluating the performance of multiple comparable queuing by using DEA, 2nd National Conference on Data Envelopment Analysis, Islamic Azad University of Rasht, 2010.

7. An extended equitable allocation approach, 2nd National Conference on Data Envelopment Analysis, Islamic Azad University of Rasht, 2010.

8. نگاهی اجمالی به پیشینه تحلیل پوششی داده‌ها، اولین همايش منطقه‌ای ریاضیات و علوم کامپيوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، 1390.

9. Malmquist productivity index for multi time periods, The 5th National Conference on Data Envelopment Analysis, Ayandegan Institute of Higher Education , Tonekabon, 2013.

10. Classification of Decision Making Units into a number of optional levels, 12th international conference on Data Envelopment Analysis, Kuala Lumpur, Malaysia, April 14 to 17.

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.